Tọa độ Boss Võ Lâm Cao Thủ 55, 75, 95Võ Lâm Cao Thủ 55Võ Lâm Cao Thủ 75Võ Lâm Cao Thủ 95

Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55

Thời gian: 02h00, 09h30, 15h30, 19h30 và 22h30 hằng ngày.

Thác Bạt Sơn Uyên (Kim)
 • Tây Tháp Lâm - Thiếu Lâm Phái
 • Hoàng Lăng Kim Quốc - Thiên Nhẫn Giáo
 • Tây Long Hổ Huyền Cảnh - Võ Đang Phái
 • Vân Tuyết Sơn (Mộc)
 • Giữa Yến Tử Ổ - Cái Bang
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng - Thiên Vương Bang
 • Tây Rừng Nguyên Sinh - Minh Giáo
 • Dương Liễu (Thủy)
 • Tây Tháp Lâm - Thiếu Lâm Phái
 • Hoàng Lăng Kim Quốc - Thiên Nhẫn Giáo
 • Tây Long Hổ Huyền Cảnh - Võ Đang Phái
 • Vạn Lão Điên (Hỏa)
 • Cữu Lão Động - Nga My Phái
 • Trong Bách Hoa Trận - Thúy Yên Môn (Đại Lý Đoàn Thị)
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm - Đường Môn
 • Cao Sĩ Hiền (Thổ)
 • Cữu Lão Động - Nga My Phái
 • Trong Bách Hoa Trận - Thúy Yên Môn (Đại Lý Đoàn Thị)
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm - Đường Môn
 • Hình Bổ Đầu (Thổ)
 • Giữa Yến Tử Ổ - Cái Bang
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng - Thiên Vương Bang
 • Tây Rừng Nguyên Sinh - Minh Giáo

 • Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75

  Thời gian: 02h02, 09h32, 15h32, 19h32 và 22h32 hằng ngày.

  Thần Thương Phương Vãn (Kim)
 • Hoàng Lăng Đoàn Thị - Đại Lý Phủ, Điểm Thương Sơn
 • Phong Lăng Độ - Phượng Tường Phủ, Mê Cung Sa Mạc
 • Mê Cung Sa Mạc - Phượng Tường Phủ
 • Triệu Ứng Tiên (Mộc)
 • Phong Lăng Độ - Biện Kinh, Thái Hành Cổ Kính
 • Cửu Nghi Khê - Long Tuyền Thôn, Bang Nguyên Bí Động
 • Mê Cung Sa Mạc - Vân Trung Trấn, Tát Man Giáo, Mông Cổ Vương Đình
 • Hương Ngọc Tiên (Thủy)
 • Phong Lăng Độ - Biện Kinh, Long Môn Thạch Quật
 • Kiếm Các Thục Đạo - Thành Đô Phủ
 • Cửu Nghi Khê - Long Tuyền Thôn, Bang Nguyên Bí Động
 • Man Tăng Bất Giới (Hỏa)
 • Thục Cương Sơn - Dương Châu Phủ
 • Cửu Nghi Khê - Lâm An Phủ
 • Kiếm Các Thục Đạo - Thành Đô Phủ
 • Nam Quách Nho (Thổ)
 • Kê Quán Động - Biện Kinh Phủ, Phục Ngưu Sơn
 • Kiếm Các Thục Đạo - Thành Đô Phủ
 • Hoàng Lăng Đoàn Thị - Đại Lý Phủ, Điểm Thương Sơn

 • Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95

  Thời gian: 15h35, 19h35 và 22h35 hằng ngày.

  Như Tiểu Thúy (Kim)
 • Sắc Lặc Xuyên - Vân Trung Trấn, Tát Man Giáo, Mông Cổ Vương Đình
 • Thục Cương Bí Cảnh - Đạo Hương Thôn, Tiến Cúc Động
 • Miêu Lĩnh - Thạch Cổ Trấn, Tàn Tích Dạ Lang
 • Vữ Lăng Sơn - Ba Lăng Huyện
 • Hoa Sơn - Vĩnh Lạc Trấn
 • Trương Thiện Đức (Mộc)
 • Sắc Lặc Xuyên - Vân Trung Trấn, Tát Man Giáo, Mông Cổ Vương Đình
 • Thục Cương Bí Cảnh - Đạo Hương Thôn, Tiến Cúc Động
 • Miêu Lĩnh - Thạch Cổ Trấn, Tàn Tích Dạ Lang
 • Giả Dụ Quan - Long Môn Trấn
 • Hoa Sơn - Vĩnh Lạc Trấn
 • Giả Dật Sơn (Thủy)
 • Phong Đô Quỷ Thành - Giang Tân Thôn
 • Thục Cương Bí Cảnh - Đạo Hương Thôn, Tiến Cúc Động
 • Vũ Di Sơn - Long Tuyền Thôn
 • Miêu Lĩnh - Thạch Cổ Trấn, Tàn Tích Dạ Lang
 • Vữ Lăng Sơn - Ba Lăng Huyện
 • Ô Sơn Thành (Hỏa)
 • Phong Đô Quỷ Thành - Giang Tân Thôn
 • Vũ Di Sơn - Long Tuyền Thôn
 • Giả Dụ Quan - Long Môn Trấn
 • Vữ Lăng Sơn - Ba Lăng Huyện
 • Hoa Sơn - Vĩnh Lạc Trấn
 • Trần Vô Mệnh (Thổ)
 • Hoa Sơn - Vĩnh Lạc Trấn
 • Vũ Di Sơn - Long Tuyền Thôn
 • Giả Dụ Quan - Long Môn Trấn
 • Phong Đô Quỷ Thành - Giang Tân Thôn
 • Vữ Lăng Sơn - Ba Lăng Huyện
 • Đăng nhận xét

  Mới hơn Cũ hơn